Έκκληση της ΔΕΥΑΘ προς όλους τους καταναλωτές

Έκκληση της ΔΕΥΑΘ προς όλους τους καταναλωτές να μη ρίχνουν χημικά – στερεά απόβλητα στο δίκτυο αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ παρακαλεί τους καταναλωτές της οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης, να μην απορρίπτουν σ΄ αυτό βαφές, χρώματα, λάδια, αλλά και μωρομάντηλα, μπατονέτες κι άλλα είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς βουλώνουν σωληνώσεις, υπερχειλίζουν φρεάτια, φράζουν αντλιοστάσια και επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η απόρριψη στερεών και χημικών απορριμμάτων προκαλεί εμφράξεις στο δίκτυο αποχέτευσης, υποβαθμίζοντας στο τέλος της διαδρομής το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής μας.

Similar Posts