Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι κρατικά καταστήματα που συστάθηκαν με αυτή την ονομασία με το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α), αρχικά στις Περιφέρειες και τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι να αποτελέσουν τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και να παράσχουν υπηρεσίες μιας στάσης.

Στο ΚΕΠ Πλαγιαρίου  ο πολίτης μπορεί να έχει μια σειρά από υπηρεσίες όπως:

  • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
  • Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα
  • Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτική Ενότητα Πλαγιαρίου (ΚΕΠ 0953)

Διεύθυνση

Μιαούλη 35, Πλαγιάρι 575 00

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ - Παρασκ 7:45 π.μ.–3:00 μ.μ.

Τηλέφωνο

2313.337500

Τηλεομοιότυπος

2313.337555

Μετάβαση στο περιεχόμενο