Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης και της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών

Μέσω της σελίδας του Δήμου Θέρμης, μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας ηλεκτρονικά καθώς και να στείλετε να απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και η προσκόμιση των δικαιολογητικών στο ληξιαρχείο 

Είσοδος στην αίτηση

Για την αίτηση θα χρειαστείτε τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Υπεύθυνη δήλωση περί της συνεχούς διετούς κατοικίας του στα όρια του Δήμου Θέρμη
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα
 • Αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης λογαριασμού ενέργειας ή φυσικού αερίου ή ύδρευσης, με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόσφατη κατοικία του στο όνομα του αιτούντος.

Σιγουρευτείτε ότι τα δικαιολογητικά φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από τον gov.gr

Όλες οι πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ύψος των τροφείων καθώς και για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης μπορείτε να βρείτε εδώ

Είσοδος στην αίτηση | Η προθεσμία έχει λήξει

Οι αιτήσεις  ξεκινούν την  Παρασκευή 9 Ιουνίου,  γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας. 

Περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά 

Είσοδος στην αίτηση | Η προθεσμία έχει λήξει

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. 

Εκδώστε την εξουσιοδότηση ή την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά.Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

 • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking
 • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.
 • Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

Έκδοση εξουσιοδότησης

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

 

Εκδώστε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οικογενειακή μερίδα όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή εδώ
Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή εδώ.
Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή εδώ

Μπορείτε εδώ να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας.Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί εδώ

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης του πιο πρόσφατου συμφώνου συμβίωσης σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εδω

 • από το 2013 και μετά
 • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
 • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Μπορείτε εδώ να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

Έκδοση για πρώτη φορά

Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ που θα την απευθύνετε.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και τα στοιχεία του θανόντος.

Επιλέξτε «Αίτηση προς ΚΕΠ».

Σε δεύτερο χρόνο, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ φέρει μοναδικό κωδικό και έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

Μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο κατοικίας σας, την έκδοση άδειας γάμου ώστε να τελέσετε πολιτικό γάμο.

Προϋποθέσεις:

 • να είστε Έλληνας πολίτης
 • να έχετε την νόμιμη κατοικίας σας στην Ελλάδα
 • να έχετε γνωστοποιήσει σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας τα στοιχεία του επικείμενου γάμου