Παράταση για την ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 παρατείνεται η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης. Έπειτα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης. Ειδικότερα :

  1. Για οφειλές έως 3000€ : α) Εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή προσαυξήσεων 100% β) 2 έως 6 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 85% γ) 7 έως 12 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 75% δ) 13 έως 18 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 65% ε) 19 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%.
  2. Δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές μεγαλύτερες των 3000€: α) 36 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 35% β) 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 25% γ) 60 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 10%.

Ελάχιστο ποσό δόσης 30€

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες : 2310460530

Similar Posts