‘Ορια και κανόνες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

‘Ορια και κανόνες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Συνάντηση-συζήτηση με γονείς με θέμα: ‘Ορια και κανόνες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας! Η διάλεξη απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και νηπιαγωγούς και γενικότερα σε όσους φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θα συζητηθούν θέματα όπως, γιατί χρειάζονται τα όρια και τι συμβαίνει αν δεν υπάρχουν, γιατί αποτυγχάνουμε να ορίσουμε και να τηρήσουμε τα όρια; ποια η σχέση ορίων…