Εκπομπές CO2 από την ταφή των απορριμμάτων VS φύτευση  δένδρων

Εκπομπές CO2 από την ταφή των απορριμμάτων VS φύτευση  δένδρων

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας προσκαλεί στην παρουσίαση της εισήγησης με θέμα “Εκπομπές CO2e από την ταφή των απορριμμάτων VS φύτευση  δένδρων – Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του οδηγού των Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών (ΔΗΣΜΕ)”, με ομιλήτρια την κα Βασιλική Παπαδοπούλου, MSc Χημικό Μηχανικό, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Πέμπτη…