Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ξεκίνησε την λειτουργία της στην Λάρισα τον Ιανουάριο του 1990, έχοντας στη δύναμη των μελών της 40 Δ.Ε.Υ.Α. Σήμερα αριθμεί 122 Δ.Ε.Υ.Α. μέλη. Ενα από αυτά είναι και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Ενημερωθείτε για τους Έλεγχους σε επιλεγμένα Σημεία Δειγματοληψίας στον Δήμο Θέρμης εδώ Αναλύσεις Νερού Πλαγιαρίου …