Εκδήλωση με θέμα το bullying στα σχολεία στο Γυμνάσιο Βασιλικών

Εκδήλωση με θέμα το bullying στα σχολεία στο Γυμνάσιο Βασιλικών

Την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, στις 17:00, στο Γυμνάσιο των Βασιλικών θα πραγματοποιηθεί αλληλεπιδραστική συνάντηση-ομιλία με θέμα «Πόση βία ακόμη;» Την διοργανώνουν η ΔΔιεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Σχολικών Κοινοτήτων και Κύκλοι δια βίου Μάθησης Δήμου Θέρμης» Θα συζητηθούν…