Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το ΚΑΠΗ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το 1997 ενώ από το 2003, ύστερα από συγχώνευση των ΚΑΠΗ του δήμου λειτουργεί ως ενιαίο νομικό πρόσωπο. Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα , σε κτίρια και χώρους ειδικά διαμορφωμένους, λειτουργεί από ένα ΚΑΠΗ καλύπτοντας τις ανάγκες του διαμερίσματος. Σκοπός ίδρυσης του ΚΑΠΗ είναι: Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων…