Κοπή Βασιλόπιτας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Θέρμης

Κοπή Βασιλόπιτας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Θέρμης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΚΑΠΗ, διαμόρφωσαν το πρόγραμμα για την κοπή βασιλόπιτας νέου έτους, το οποίο και σας παραθέτουμε για να λάβετε γνώση. Δείτε το πρόγραμμα