2ο Γυμνάσιο Μίκρας: Σχολικός Εκφοβισμός – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

2ο Γυμνάσιο Μίκρας: Σχολικός Εκφοβισμός – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ο εκφοβισμός είναι οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας..παρενόχλησης..τρομοκρατικής ..ή αυταρχικής συμπεριφοράς που  πραγματοποιείται ..είτε δια ζώσης ..είτε μέσω  Διαδικτύου και επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα Το ΚΕ.Π. Υγείας του Δήμου Θέρμης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας Θέρμης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας  Θεσσαλονίκης και τον ψυχολόγο της κ. Αναστάσιο Κατραμάδο Αστυνόμο Α(ΥΓ)…