Σύστημα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

ThermiAir  Πιλοτικό δίκτυο μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και μεταβάλλουν τις κλιματικές συνθήκες. Ειδικά οι επιπτώσεις στην υγεία θεωρούνται σημαντικές για μια σειρά από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο οι μετρήσεις από τους πρώτους σταθμούς παρακολούθησης και καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων, στο Δήμο Θέρμης, με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πλήρες δίκτυο θα αποτελείται από 25 σταθμούς, διασκορπισμένους σε όλο το Δήμο, καθώς και κινούμενο σταθμό, με στόχο τη διερεύνηση των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στον Δήμο Θέρμης και την εκτίμηση της επίδρασης των σημαντικών πηγών ρύπανσης.

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς του Δήμου Θέρμης ως συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα. Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα της Thermi Air 

Similar Posts