Ξεκινά η ανακύκλωση τηγανέλαιων στο δήμο Θέρμης

Ξεκινά η ανακύκλωση τηγανέλαιων στο δήμο Θέρμης

Ένα ακόμη βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αποβλήτων πραγματοποιεί ο δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το νέο αυτό βήμα αφορά τη συλλογή χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (τηγανέλαια) τα οποία καταλήγουν σήμερα, είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο…