Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (έτος 2023)

Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (έτος 2023)

Ξεκίνησε η έρευνα της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για την Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών, που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του…