Συλλογή συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Συλλογή συσκευασιών φυτοφαρμάκων

O Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από αγροτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του, δεδομένης της ποιοτικής αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια, προσφέρει τη δυνατότητα ειδικής διαχείρισης των κενών, ρυπασμένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα εν λόγω απόβλητα είναι επικίνδυνα λόγω των υπολειμμάτων…