Σύστημα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Σύστημα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

ThermiAir  Πιλοτικό δίκτυο μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και μεταβάλλουν τις κλιματικές συνθήκες. Ειδικά οι επιπτώσεις στην υγεία θεωρούνται σημαντικές για μια σειρά από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται…