Απομάκρυνση ογκοδών Αντικειμένων

Έκκληση προς τους δημότες να μην πετάνε τα ογκώδη αντικείμενα οπουδήποτε ούτε να τα μην αφήνουν στους κάδους απορριμμάτων απευθύνει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης. Ως ογκώδη ορίζονται παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.), Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), επικίνδυνα απορρίµµατα σε µικρές ποσότητες όπως µπαταρίες, φάρµακα, συσκευασίες εντοµοκτόνων, λαµπτήρες κ.ο.κ.

Για την αποκομιδή όλων αυτών μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται στον Δήμο, είτε με ένα τηλεφώνημα στο 2310 467110 ή στο 15114 είτε μέσα από την πλατφόρμα Novoville την οποία μπορεί να κατεβάσει οποιοσδήποτε από το site του δήμου (www.thermi.gov.gr). H Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ενημερώνει τους δημότες ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο ώστε η αποκομιδή αυτών των αντικειμένων ή αποβλήτων να γίνεται προγραμματισμένα, σε προσυνεννοημένη ημέρα και ώρα.

Η αποκομιδή μεμονωμένων οικιακών αποβλήτων (έπιπλα, συσκευές κ.λπ.) γίνεται δωρεάν. Για τα υπόλοιπα απόβλητα, κυρίως προϊόντα κηπουρικής ή ΑΕΚΚ, υπάρχουν χρεώσεις αναλόγως της ποσότητας.

Συγκεκριμένα, για τα προϊόντα κηπουρικής, εφόσον είναι σε μεγάλες ποσότητες το κόστος μεταφοράς είναι:

Φορτηγό 15 τόνων – 30€ /δροµολόγιο

Φορτηγό 8 τόνων – 20€ /δροµολόγιο

Ηµιφορτηγό – 5€ /δροµολόγιο

Όταν πρόκειται για υλικά που προέρχονται από µικροεπισκευές, η αποκοµιδή τους πραγµατοποιείται από το Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης χωρίς επιβάρυνση, εφόσον η προσωρινά αποθηκευόµενη ποσότητά τους δεν υπερβαίνει κατ’ όγκο, το περιεχόµενο πέντε σάκων απορριµµάτων διαστάσεων 50×100 εκατοστών ανά περίπτωση – το δε βάρος του κάθε σάκου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά- και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται µέσα σε κατάλληλη συσκευασία η οποία αντέχει το βάρος τους και δεν καταστρέφεται ώστε να δυσκολεύει το έργο των εργατών αποκοµιδής και να δηµιουργεί προβλήµατα ασφάλειας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η αποκοµιδή γίνεται κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου, µε προσωπικό και εξοπλισµό από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι σε µεγάλες ποσότητες, κατά την κρίση της υπηρεσίας, κατόπιν προσδιορισµού του όγκου µετά από επιτόπιο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται κόστος µεταφοράς ως ακολούθως:

Για 6 έως 10 σακούλες μπάζων – 2 € / σακούλα

Για 11 έως 20 σακούλες µπαζών – 3 € / σακούλα

Για 21 έως 30 σακούλες µπαζών – 5 € / σακούλα

Σύμφωνα με τον κανονισμό Καθαριότητα κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται µία (1) φορά στο εξάµηνο να αιτείται την αποκοµιδή ΑΕΚΚ από τον ∆ήµο. Σε κάθε περίπτωση αυτά τοποθετούνται εκτός των κάδων, σε σηµεία προσβάσιµα από τα συνεργεία του ∆ήµου, κατόπιν επικοινωνίας µε την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες, τα απορρίµµατα µεταφέρονται για διάθεση σε χώρους που υποδεικνύονται εγγράφως από την Υπηρεσία, µε µέριµνα και δαπάνη του εκάστοτε υπόχρεου. Όταν η µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιώτες σε υποδεικνυόµενο αδειοδοτηµένο χώρο προσωρινής απόθεσης ογκωδών απορριµµάτων, δεν επιβάλλεται καµία χρέωση.

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *