Δημοτικές Υπηρεσίες

Δήμαρχος – Tηλέφωνο 2313300702 Email: mayor@thermi.gov.gr

Kέντρο πληροφορίες – Τηλέφωνο: 2313300700 Email: info@thermi.gov.gr

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης – Tηλέφωνο: 2310463423

Τομέας Αθλητισμού Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. – Τηλέφωνο: 2310463755

Εργοτάξιο δήμου Θέρμης – Τηλέφωνο / Fax: 2310467110

ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ – Τηλέφωνο: 2313338128-37

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης – Τηλέφωνο 2310 460 530 , 2310 460 540 Email deyak@thermi.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τηλέφωνο: 2310483400

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τηλέφωνο: 2310478010

Διεύθυνση Πολεοδομίας – Τηλέφωνα: 2313300725, 2313300733, 2313300734 Εσωτερικό 490

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης – Τηλέφωνα 2392330221, 2392330224

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας δήμου Θέρμης – Τηλέφωνα: 2392330213, 2392330214

Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού – Τηλέφωνο: 2313300738

Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι – Τηλέφωνο: 2310461117

Similar Posts